Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

02.03 Methode-gebruik

Lesmethoden


We werken voor de verschillende vakken met de volgende methoden:

 

Vak-vormingsgebied

Gebruikte methode

Godsdienstige vorming/

burgerschapsvorming

Kind op maandag

Voorbereidend taal/rekenen/lezen/

ontwikkelen van begrippen

Bosos

Rekenen/wiskunde

Wereld In Getallen

Taal

Staal

Aanvankelijk lezen

Lijn 3

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Technisch lezen

Estafette

Schrijven

Schrijven in de basisschool

Bewegingsonderwijs

Basislessen bewegingsonderwijs 

Engels

Real Englisch

Verkeer

Klaar Over!

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde

geschiedenis en natuur

Argus Clou

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Zien!

Media
  • Book-geel