Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Ieder kind is uniek. Dat is ook zichtbaar in de manier waarop ze leren. Daar houden we
rekening mee.

De kinderen in groep 1 en 2 leren spelenderwijs. Ze ontdekken en leren heel veel in de kleuterperiode. We sturen de lessen aan de hand van ons beredeneerd aanbod. Zo staat er altijd een les klaar die voortbouwt op de voorgaande lessen. Dit is uitgewerkt voor de gehele kleuterperiode.

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met verschillende methoden, computers en andere materialen. We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen en gebruiken de methode als leidraad. Per hoofdstuk bekijken we wat de kinderen al kunnen en stellen we de doelen, zodat alle kinderen de stof tot zich kunnen nemen.
In de groepen 1 t/m 4 werken we met iPads en in de hogere groepen met Chromebook. Hierdoor kunnen we leerstof meer gepersonaliseerd aanbieden.