Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verricht in overleg met het team en onder verantwoordelijkheid van de directeur veel werk voor de school. Het gaat onder andere om het organiseren en begeleiden van (sport) activiteiten, het sinterklaasfeest, de paasmaaltijd.
 

Klassenouders

Zonder overleg met en hulp van de ouders zouden veel activiteiten niet plaats kunnen vinden. Elke groep heeft daarom een klassenouder die het aanspreekpunt is voor de leerkracht en andersom. Het gaat dan vooral om activiteiten die de groep aangaan. Klassenouders voeren de taken niet alleen uit. Ze doen een beroep op de andere ouders wanneer dat wenselijk is, bijvoorbeeld voor vervoer en hulp bij excursies.