Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden.  U kunt een aanvraagformulier voor verlof halen bij de directeur.