Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

02.01 Leren en werken

Tekstvak: 4

Leren en werken 

Ieder kind is uniek. Dat is ook zichtbaar in de manier waarop ze leren. Daar houden we rekening mee.

We werken met drie niveaus per groep. De basisleerstof voor alle leerlingen, verder zijn er verkorte instructiemomenten voor de leerlingen die het snel oppakken en verlengde instructiemomenten voor de leerlingen die er meer moeite mee hebben. Ook tijdens de verwerking zit er verschil in deze groepen. 

 

Om nog meer aan te kunnen sluiten bij de leerlingen maken we de stap van klassikaal leren naar doelgericht leren. Dit is bij ons op school in ontwikkeling en terug te zien in de hele school op de volgende manieren: 

Om de ontwikkeling van de kleuters goed te monitoren gebruiken we BOSOS. 

We werken met een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en door de opbrengsten goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de klas waar mee gewerkt wordt. Zo kan de leerkracht het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de klas. 

 

Vanaf groep 3 tot en met 8 werken we met Gynzy op het gebied van rekenen. Gynzy maakt gepersonaliseerd leren mogelijk met veel verschillende opties. Wij werken met digitale verwerking die aansluit bij de methode ook kunnen leerlingen werken aan individuele leerroutes in de werelden. 

Door de adaptieve lessen worden de opgaven van alle leerlingen in de lessen afgestemd op hun individuele niveau. Na de lessen kunnen kinderen verder werken aan doelen in de werelden. Hier kunnen leerlingen zelf op hun eigen leerroute werken aan leerdoelen uit de leerlijn en krijgen zij zicht op hetgeen zij wel en niet kunnen. De keuze om naast de methode ook de werelden toe te voegen kan per leerkracht of klas verschillen. 

 

 
De beschikbaarheid van digitale middelen in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Onze school gaat mee in deze ontwikkelingen, zodat leerlingen kunnen leren en werken op een hedendaagse manier.

In groep  1 en 2 werken kinderen onder begeleiding op de I-pad
Vanaf groep 3 doen ze dit zelfstandig. Er zijn onder andere programma’s voor rekenen, spelling, beginnend lezen, rijmen, kleur- en vormherkenning. In elke groep is een digitaal schoolbord.

Media
  • Onderwijs-geel