Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.3 Visie en missie

Missie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Slogan:
Een school in beweging

Onze kernwaarden zijn:
  • Op onze school heerst een professionele cultuur.
  • Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat wat duidelijkheid en veiligheid geeft.
  • Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers.
Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.
  • De sfeer op school is open en vriendelijke
  • Op onze school is een meer begaafdheidsgroep voor groep 5 t/m 8
  • In de onderbouw werken wij met het Nijntje beweeg programma
  • We zijn een gezonde school en hebben hier beleid op
  • Samenwerking met VSO, BSO, Voorschool en MRT
  • Samenwerking met het Hondsrugcollege en het Esdal (klazienaveen)

Visie

Basisschool de Kap is een school in beweging. We zijn elke dag bezig onderwijs van goede kwaliteit te leveren in een veilige omgeving. We maken hierbij gebruik van spelend en bewegend leren. 
  
Goede zorg voor alle kinderen   
We geven kinderen een optimale basis voor motivatie door veiligheid te bieden. Een kind mag voelen dat het erbij hoort, gewaardeerd en gezien wordt. Wij geloven dat kinderen die samen spelen en plezier maken, gemakkelijker tot leren komen. Dagelijks werken we aan een sociale, sfeervolle en veilige school. We benaderen kinderen positief, geven complimenten en hanteren duidelijke regels.   
  
Ontwikkelen en leren   
Wij zijn een team met eenheid in verscheidenheid. We zijn betrokken, open en hebben respect voor kinderen, ouders en elkaar. Een team waarin kwaliteiten van elkaar en de kinderen worden gezien en benut. Waarbij wij streven elk kind onderwijs te bieden op zijn of haar niveau. 
  
Samen   
Onderwijs en zorg zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen staat hierbij centraal. We gaan voor kinderen en ouders die meedenken, meewerken en meedoen. Door een saamhorigheidsgevoel te creëren, zorgen we voor binding en een veilige plek voor iedereen; een stevige basis om op te bouwen.  

Media
  • missie-geel