Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

01.2 Onze school

Wie zijn wij?

De Kap is een christelijke basisschool voor goed en boeiend onderwijs in Klazienaveen. We kijken naar de eisen die de samenleving stelt aan het onderwijs. We leren kinderen samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit doen we graag samen met ouders, want onze school is een onderdeel van de wijk.

 

Kinderen komen tot leren als zij zich veilig voelen en wanneer er een sfeer van geborgenheid heerst. Als team werken we daar dagelijks aan. We besteden aandacht aan sociale vaardigheden en een positieve houding in de sociale omgang. We leren de kinderen normen en waarden en respect voor elkaar, voor plant, dier en ding.

 

Directie

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. We nemen graag de tijd voor een afspraak, daarom kunt u het beste vooraf contact opnemen. Wanneer u ergens mee zit of vragen hebt met betrekking tot uw kind, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. U kunt daarvoor een afspraak maken na schooltijd. Voor korte vragen kunt u zo even binnen lopen.

 

Inschrijven en aanmelden

In principe wordt elke aangemelde leerling op onze school toegelaten. Als ouders hun kind inschrijven, gaan we er vanuit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren. De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.

 

Binnen Viviani gaan we uit van passend onderwijs. Wanneer we een bij de Kap aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani en eventueel daar buiten.


Wanneer ouders hun schoolgaande kind op onze school willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, bespreken we dit eerst met de intern begeleider. Bij de school van herkomst vragen we informatie op over het kind en de eventuele zorgvraag. Als het binnen onze mogelijkheden ligt deze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, zijn ook deze kinderen welkom en wordt de normale procedure verder gevolgd.

 

Wanneer een kind op school wordt aangemeld gaan wij er vanuit dat een kind aan elke activiteit meedoet. Wij vragen u dus vooraf te bepalen of ons onderwijsaanbod past bij uw wensen. Enkel om zwaarwegende redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. U dient vooraf aan te geven waarom u van mening bent dat uw kind niet mee hoeft te doen met een bepaalde activiteit. De school beslist of er tegemoet kan worden gekomen aan de wens en of er een alternatief (les)programma wordt aangeboden.

Bezwaren leiden niet tot vrijstelling van onderwijs. Wanneer er sprake is van een belemmering door een fysieke handicap, zoeken we naar een alternatief.

 

Privacy

De gegevens die ouders bij aanmelding verstrekken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens niet voor iedereen toegankelijk zijn. Alleen met toestemming van de ouders worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Media
  • School-geel